Európa

Newgrange - Írország

Newgrange
A hatalmas kőrakást és földhalmot csillogó fehér kvarckavicsok fedik, és élükre állított kőtömbök veszik körül.

Stonehenge - Anglia

Stonehenge
Különböző szögből nézve, más-más napszakban a kőtömbök még titokzatosabbnak tűnnek.

Parthenón - Görögország

A Parthenón
"Az antik művészet legtökéletesebb építménye, romjaiban is lenyűgöző, lélekemelő." - Baedeker 1889

Pont du Gard - Franciaország

A Pont du Gard
Egy mérnöki munka, amelyben az elegancia szakmai tökéllyel párosulva műalkotássá nemesedik.

Colosseum - Olaszország

A Colosseum
Korszerű technikájával és szerkezeti felépítésével, mint építmény messze megelőzte korát.

Hadrianus-fala - Anglia

Hadrianus fala
Ez a gigantikus akadály, e meredeken magasodó zátonysor Britannia legdrágább korszakára figyelmeztet.

Diocletianus palotája - Horvátország

Diocletianus palotája
Diocletianus megreformálta a római államéletet, kiterjesztette a császár hatalomkörét, amit a palota pompája is tükröz.

Pisai Ferde Torony - Olaszország

A pisai Ferde Torony
Az építmény mintha dacolna a nehézségi erővel, s állítólag Galileo Galilei kísérletének volt a színhelye.

Alhambra - Spanyolország

Alhambra
A palota belsejében található az Oroszlános Udvar, melynek közepén található az a kút, melyet márványoroszlánok álnak körül.

Chartres-i katedrális - Franciaország

A chartres-i katedrális
A Notre-Dame székesegyház Chartres meghatározó műemléke, a francia gótika első diadalmas megjelenési formája.
Imaházak
A kereszténység a hitet és a változó vallásos világképet a templomépítészet szimbolikájában is mindig kifejezésre juttatta.

Kölni Dóm - Németország

A kölni Dóm
"A szédítő magasságban ívelő karzat pompájában van valami nemes egyszerűség, ami minden képzeletet felülmúl." - Georg Forster

Kappelbrücke - Svájc

Kapellbrücke
Európa legrégibb fahídja egykori városi erődítményül is szolgált, ma pedig Luzern város jelképe.

Meteóra-kolostorok - Görögország

Meteóra - kolostorok
Több száz méter magasan, meredek sziklákon éltek itt a szerzetesek Isten dicsőítésére szánt, egyszerű életükkel.

Canal Grande - Olaszország

A Canal Grande
Velence káprázatos díszútvonalát nagyszabású tégla- és márványépületek szegélyezik, a gótika eleganciáját s a barokk burjánzó gazdagságát hirdetve.

Grand' Place - Belgium

A Grand' Place
Egy csodálatos tér, mely a középkori Brüsszel kereskedőcéheinek gazdagságáról tanúskodik.

Kreml - Oroszország

A Kreml
Az orosz cárok erődítménye aranyozott kupolákkal és tornyokkal, csipkés párkányokkal szegélyezve magasodik a Moszkva folyó fölé.

Szent Péter-templom - Olaszország

A Szent Péter-templom
Szent Péter apostol sírja fölé emelték e templomot, amelynek a XVI. századi újjáépítésén Itália legkiválóbb művészei vettek részt.

Hofburg - Ausztria

A Hofburg
A Hofburg különböző korokból származó, nyolc évszázadon át épült paloták monumentális együttese.

Escorial - Spanyolország

Az Escorial
A világ nyolcadik csodájának nevezett Escorial erődítmény jellegű.

Aranyművesek utcája - Cseh- és Szlovák-köztársaság

Az Aranyművesek utcája
A házak apró méretei azt a képzetet ébresztik az emberben, mintha szorgalmas törpék műhelyei lennének.

Versailles - Franciaország

Versailles
A palota mérete és pompája a király hatalmát és nagyságát hangsúlyozza.

Dezdai Zwinger - Németország

A drezdai Zwinger
"Németországban a Zwinger a barokk építészet diadalünnepe, nincsen hozzá hasonló építmény, amely a barokk stílus kínálta változatossággal ennyire tudott volna élni." - Gerhard Franz

Nagy Palota - Oroszország

A Nagy Palota
A Nagy Palota lépcsőzetesen kialakított földterület platóján áll, ahonnan a Finnöböl és a Balti-tenger is látható az új fővárossal, Szentpétervárral.

Iron Bridge - Anglia

Az Iron Bridge
Nagy-Britannia legrégibb iparvidékének kecses műszaki emléke.
A vaskorszak
Az ipari forradalom vívmányai a vashidak, a vasvágányok, a vasból készült épületek és az üzemek vaskezű irányítói.

Windsori kastély - Anglia

A windsori kastély
Bástyáival, párkányaival és erkélyeivel fejedelmi módon emelkedik a Temze fölé.

Neuschwansteini kastély - Németország

A neuschwansteini kastély
A kastély tornyai és erkélyei a bajor Alpok erdeinek sűrűjéből bukkannak elő.

Sacré Coeur - Franciaország

A Sacré Coeur
A templom kupoláival és vakító fehérségével bizánci hatást mutat.

Parlament - Magyarország

A Parlament
Magyarország nemzeti azonosságának és büszkeségének nagyszabású jelképe a fenséges építmény a Duna partján.

La Sagrada Familia - Spanyolország

La Sagrada Familia
Ez a cseppet sem hagyományos épület arra hivatott, hogy a katolikus tradíciókhoz való visszatérésre buzdítson.

Eiffel-torony - Franciaország

Az Eiffel-torony
A vakmerő építmény a XIX. század technikai tudását példázza, s időközben Párizs jelképévé vált az egész világon.

Transzszibériai vasút - Vlagyivosztok - Moszkva (Oroszország)

A transzszibériai vasút
A világ leghosszabb vasútvonala két kontinenst köt össze: Európát és Ázsiát.

Pompidou Központ - Franciaország

A Pompidou Központ
A high-tech-építészet első és leghíresebb példája.

Ázsia

Jerikó romjai - Izrael

Jerikó
A régészet bizonysága szerint a legrégibb ismert városias település a világon.

Perszepolisz - Irán

Perszepolisz
Hatalmas méretű, máig megmaradt romjai is csak sejtetik, micsoda pompa és gazdagság jellemezhette az óperzsa birodalom egykori uralkodói székhelyét.

Petra - Jordánia

Petra
"Se nem rózsavörös, se nem város, még csak feleannyi idős sem, mint az örökkévalóság, de még is lenyűgöző."

Kínai Nagy Fal - Kína

A kínai Nagy Fal
A világ talán legnagyobb, ember által alkotott létesítménye, amely azonban emberek ezreinek az életébe került.

Kínai cseréphadsereg - Kína

A kínai cseréphadsereg
Az első kínai császár sírját kétezer éve őrzi életnagyságú katonákból álló cseréphadserege.
Cs'in és Han: A kínai birodalom alapítása
E korai dinasztiák alapították meg a XX. századig fennálló birodalmat.

Nimrud Dag - Törökország

Nimrud Dag
Roppant méretű emlékhelye egy kevésbé jelentős királynak, aki halhatatlannak hitte magát.

Kappadókia-sziklatemplomai - Törökország

Kappadókia sziklatemplomai
Több száz sziklatemplom falain csodálhatjuk meg a bizánci művészet gazdagságát.

Kubbat asz-Szahra - Izráel

Kubbat asz-Szahra
A kupolás Szikla-mecset a hagyomány szerint a világ szíve, e mellett a legrégibb muzulmán építmény.

Nagy Buddha csarnoka - Japán

A Nagy Buddha csarnoka
A Tódai-dzsi kolostortemplomban a világ legnagyobb faépítménye.

Borobudur - Indonézia

Borobudur
A világ legnagyobb buddhista templomrendszere a buddhista tanítás kőből készült tankönyve.

Angkorvat - Kambodzsa

Angkorvat
A világ legnagyobb templomvárosában található ez a Szentély-hegy.

Icukusima-tó kapuzata - Japán

Az Icukusima-tó kapuzata
Magas, skarlátvörös kapu áll a vízben, őrizve Japán leginkább tisztelt szentélyét.

Tiltott város - Kína

A Tiltott Város
A Tiltott Város jelképe a rendnek, egységnek és harmóniának, amely az Univerzumot és egész Kínát uralja.

Topkapu szeráj - Törökország

A Topkapu szeráj
Az oszmán-török birodalom szívében paradicsomi körülmények között vegyítették a politikát a szórakozással.

Minaksi-templom - India

A Minaksi templom
A templom oszlopait különböző domborművek díszítik.

Kék Mecset - Törökország

A Kék Mecset
A mecset elsősorban lépcsőzetes kupolakialakításának köszönheti hírnevét.

Tádzs Mahal - India

A Tádzs Mahal
Az uralkodó utánozhatatlan és felejthetetlen síremléket állított szeretett feleségének.
Az iszlám Ázsiában
Mohamed volt az iszlám megalapítója, majd idővel legyőzött államok többsége áttért az iszlám hitre.

Vörös-erőd - India

A Vörös-erőd
A palota a nevét arról a rőtvörös homokkőről kapta, amelyből a falak készültek.

Potala Palota - Tibet

Potala Palota
Tibet szent városának, Lhászának éke a dalai láma palotája.
Csandígarh belvárosa
A korszerű építményt sokan kedvelik, de vannak akiktől csak negatív kritikát lehet hallani.

Szeto-Ohasi híd - Japán

A Szeto-Ohasi híd
Az egész japán Szeto-beltengert átíveli a mérnöki munka e művészeti csúcsteljesítménye.

Afrika

Gízai piramisok - Egyiptom

A Kheopsz-piramis
A gízai piramisok a világ leghatalmasabb síremlékei, melyeknek titka még mindig rejtve van.

Karnaki-templomok - Egyiptom

A karnaki templomok
Egyiptom legnagyobb templomait közel kétezer éven át építették.

A fáraók országa
A Nílus völgyében magasan fejlett és rejtélyes kultúra alakult ki.

Karthágó - Tunézia

Karthágó
A várost föníciaiak alapították, szinte a tengerből emelték ki, s hatalmas kereskedelmi birodalmuk fennhatóságát a Földközi-tenger teljes nyugati részére kiterjesztették.

Meroé - Szudán

Meroé
A Nílustól nyugatra fekvő Meroé az ókori Afrika egyik leghatalmasabb királyságának volt központja.

Fez Medina - Marokkó

Fez Medina
A város az iszlám vallás szellemi központjaként vált híressé.

Zimbabwei kőépítmények - Zimbabwe

A zimbabwei kőépítmények
Sába királynőjének legendájához kapcsolják a csodálatos és titokzatos eredeti afrikai kőépítményeket.

Lalibela sziklatemplomai - Etiópia

Lalibela sziklatemplomai
A templomokat igen nehéz körülmények között vájták ki a sziklából, így alkották meg a szent várost.

Szuezi-csatorna - Egyiptom

A Szuezi-csatorna
A Földközi-tenger és a Vörös-tenger összekötésének ötlete már a Kr.e.IV. században felmerült, de sikeres kivitelezés csak a XIX. században vált valóra.

Asszuáni-gát - Egyiptom

Az Asszuáni-gát
Ennek a gátnak köszönhetően sikerült első ízben Egyiptom történetében a Nílus áradásait kiszámíthatóvá tenni.

Észak- és Közép-Amerika

Tikal - Guatemala

Tikal
A város a klasszikus kori maja kultúra hagyatéka, a maradványok 500 év magas szintű építészetéről tanúskodnak.

Theotihuacán - Mexikó

Teotihuacán
A régi misztikus város keletkezése a múlt homályába vész.

Tula - Mexikó

Tula
Az ember alakú tartóoszlopok mogorva harcosoknak tűnnek, melyek a Keccalkoatl istent szimbolizálják.

Chichén Itza - Mexikó

Chichén Itza
A maják és a toltékok kultúrájának találkozási pontja az Újvilág leghátborzongatóbb helyszínei közzé tartozik.

Cliff Palace - USA

Cliff Palace (Sziklapalota)
Amerika első lakó-toronyházait az "ősök" építették.

Guadalupé-i Miasszonyunk-templom - Mexikó

A Miasszonyunk-templom Guadalupéban
A hagyomány szerint a szentélyt azon a helyen építették fel, ahol egy szegény, keresztény indián előtt valamikor Szűz Mária megjelent.
Az Újvilág
Tengerészkapitányok fedezték fel Amerikát, akik Kelet mesés kincseinek feltárására indultak.

Monticello - USA

Monticello
A ház azé az építészé, kertészé, íróé és műkedvelő tudósé volt, aki az Egyesült Államok harmadik elnöke lett: Thomas Jefferson.

Mormon templom - USA

A Mormon templom
Gótikus stílusa szigorúan egyszerű, díszítettlen.

Canadian Pacific Railroad - Kanada

A Canadian Pacific Railroad
A vasút a Bow folyó mellett, Észak-Amerika egyik legszebb vidékén halad át. Megépítése műszaki szempontból a vonal egyik legnehezebb szakasza volt.

Szabadság-szobor - USA

A Szabadság-szobor
A Szabadság-szobor a New York-i kikötőben a szabadság kapuján való belépést jelenti a bevándorlók számára, az új világba való megérkezést, megszabadulva az óhaza nehézségeitől.

Panama-csatorna - Panama

A Panama-csatorna
Az a mesterséges hajóút, amely a panamai földszoros átvágásával összeköttetést teremt az Atlanti- és Csendes-óceán között.

Hearst-kastély - USA

A Hearst-kastély
William Randolp Hearst az ókor kincseit gyűjtötte össze, hogy az óceánon túli palotáját csillogóvá varázsolja.

Lincoln-emlékmű - USA

A Lincoln-emlékmű
Washingtonban méltóságteljesen és felemelően rója le tiszteletét a nagy ember tisztessége, állhatatossága és toleranciája előtt.

Mount Rushmore - USA

Mount Rushmore
Mount Rushmore a Fekete-hegységnek az a része, ahol négy amerikai elnök 18 m-es portréja van a kőfalból kivésve.

Empire State Building - USA

Az Empire State Building
Negyven évig a világ legmagasabb épületének címét viselte.

Felhőkarcolók - USA

Az amerikai felhőkarcolók
A skyscraper szót és magát az épülettípust az Amerikai Egyesült Államokban találták ki, a XIX. század nyolcvanas éveiben.

Hoover-gát - USA

A Hoover-gát
A gigantikus betongát megszelidítette a vad Colorado folyót.

Golden Gate Bridge - USA

A Golden Gate Bridge
A világ egyik leghosszabb függőhídja egyszersmind San Francisco jelképévé vált.

Las Vegas - USA

Las Vegas Strip
"A világ szerencsejátékosainak legnagyobb találkozóhelyét teremtjük meg itt." - Bugsy Siegel (1946)

Kennedy űrközpont - USA

Kennedy Űrközpont
A helyet, ahonnan az űrhajósok a Holdra indulta, arról az elnökről nevezték el, aki kitűzte a programot.

Nemzeti Antropológiai Múzeum - Mexikó

A Nemzeti Antropológiai Múzeum
A mexikói múzeumok közül ezt tartják a legszebbnek, s talán az egész világon is.

Gateway Arch - USA

Gateway Arch, St. Luis
A lengő boltív úgy hat, mintha szivárvány lenne, a szebb jövőbe vetett hitet jelképezvén.

Walt Disney World - USA

Walt Disney World
A Walt Disney World szíve Hamupipőke kastélya. A meseépítmény II. Lajos bajor király álomkastélyához hasonlít.

Lousianai Superdom - USA

A louisianai Superdome
Még él a városban az Óvilág bája, de büszkesége az Újvilág legkorszerűbb, többrendeltetésű épülete.

Canadian National Tower - Kanada

A Kanadai Nemzeti Torony
A C.N.Tower 300 m magasan Torontó felhőkarcolói fölé emelkedik.

Dél-Amerika

Szobrok völgye - Kolumbia

Szobrok völgye
Máig ismeretlen kultúra népcsoportjai temetkeztek ide és állították e szobrokat a kolumbiai Andok egyik völgyébe.

Nazcai óriás rajzok - Peru

A nazcai óriás rajzok
A sivatag talajába óriási állatrajzokat mintáztak, még máig titok, hogy miért.

Tiahuanaco - Bolívia

Tiahuanaco
E fontos vallási és kulturális központ erős hatással volt más civilizációkra is.

Chanchan - Peru

Chanchan
A világ legnagyobb, vályogból épített városában értékes fémtárgyak is készültek. Épületeiket arannyal díszítették.

Inka ösvény - Bolívia

Inka ösvény
Az ügyesen kikövezett utakon még ma is kényelmesen lehet sétálni.

Machu Picchu - Peru

Machu Picchu
Az Andok hegyláncai között bújnak meg e titokzatos romok, ahol a Nap tiszteletére fektettek nagy hangsúlyt.
Az inka birodalom
Az inkák uralkodása jelentette az aranykort.
A jezsuita La Compańía-templom
La Compańía-templom Quito város válasza a római Sixtusi kápolnára.

Teatro Colón - Argentína

Teatro Colón
A világ egyik legszebb operaházának építészei különböző európai stíluselemeket ötvöztek egybe.

Megváltó szobra - Brazília

A Megváltó szobra
A hegycsúcson álló szobor szélesre tárja karját, mintha átölelni és oltalmazni kívánná a várost.

Brasília - Brazília

Brasília
Az új fővárost az érintetlen őserdőben építették fel három év alatt.

Itaipú-gát - Brazília

Az Itaipú - gát
A világ leghatalmasabb hidroelektromos erőművét hozták létre a Paraná folyón.

Ausztrália és Óceánia

Húsvét-sziget szobrai - A Húsvét-sziget

A Húsvét-sziget
A szoborsor a Csendes-óceán partjáról méltóságteljesen kémleli a szárazföldet.

Nan Madol - Karolina-szigetcsoport

Nan Madol
Magas kultúrával rendelkező, régen kihalt civilizáció uralkodóinak köszönhetően jött létre.

Rotorua gejzírei - Új-Zéland

Rotorua
A hagyományos maori művészet meleg források, gejzírek és forró lávával telt tavak mellett alakult ki.
Az új-zélandi maorik
A maori harcosok nagyon bátran, de végül is eredménytelenül harcoltak hazájukért.

Sydneyi Operaház - Ausztrália

A sydneyi Operaház
Az acélból és betonból készült építmény mintha szürreális hattyú lenne, amely szárnyait bontogatja, hogy felszálljon a levegőbe.